Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze Website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich bekend en akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De op deze website afgebeelde kunstwerken zijn slechts een greep uit onze collectie. Onze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt regelmatig geupdate. Het kan echter voorkomen dat een van de kunstwerken inmiddels verhuurd of verkocht is of aan prijsverandering onderhevig is. Mocht u specifieke interesse in één van de stukken hebben neemt u dan even telefonisch contact met ons op.

De aanbiedingen en informatie op deze website zijn onder voorbehoud van wijzigingen, publicatie en/of zetfouten en hebben puur een informatief karakter. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie. Indien bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen, websites en of internet- dan wel computerapplicaties die door derden worden opgesteld of bijgehouden dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie of werking van deze bronnen, websites of applicaties.

Op alle op deze website weergegeven informatie en afbeeldingen heerst een auteursrecht. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ons worden vermenigvuldigd, gekopieerd, aangepast, openbaargemaakt of gebruikt.

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website dan wel disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Stadsprenten.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze Website aangeboden informatie inclusief deze disclaimer te allen tijde te wijzigen.